Údržba

Ochrana osazených oken v průběhu stavebních prací

Po zabudování oken (dveří) je vhodné postarat se o dobré odvětrání ve fázi vysoké stavební vlhkosti a následně pokračovat s odvětráváním až do obydlení. Je to důležité především kvůli zabránění poškození nátěru a nabobtnání dřeva s následným poškozením funkce kování. Jasným úkazem nedostatečného větrání je rosení skel. Chraňte okna zvláště během stavebních omítkových prací, abyste vyloučili poškození a skvrny na rámech, skle a kování. Okna nesmí přijít do přímého styku s vápnem v jakékoliv podobě, ostatními louhy, ropnými produkty, organickými ředidly, kyselinami, mědí a měděnkou. K zakrytí povrchu oken musí být používány ochranné lepící pásky, které jsou stálé vůči UV záření a které se současné snáší s vodou ředitelnými akrylátovými laky. Ochranné lepící pásky je třeba z oken odstranit do 2 měsíců od nalepení.

Čištění po ukončení stavebních prací

Po ukončení stavebních prací je nutné okna čistit velmi opatrně, nikdy ne na sucho, ale za vydatného smáčení vodou s malou dávkou mycího prostředku - např. ředěná neutrální mýdla nebo ředěné víceúčelové čistící prostředky. Používejte pro čištění oken prostředky neškodné životnímu prostředí. V žádném případě nesmí být použity agresivní látky, jako rozpouštědlové čističe, práškové ani tekuté abrazivní čističe a alkalické víceúčelové čističe. Nikdy na okna a dveře nepoužívejte abrazivní materiály (písky apod.) Nepoužívejte ani technické prostředky jako rozpouštědla (benzín, aceton), zásadité výrobky (např. na bázi čpavku), kyselé výrobky (na bázi kyseliny sírové apod.), ředidla a jiné agresivní látky, které by mohly způsobit neopravitelné poškození povrchu profilu. nepoužívejte ani takové pomůcky, které mohou okna poškrábat, například brusný papír a drátěnka.

Ovládání a bezpečná obsluha

1

Aby byla zachována dlouhá funkčnost Vašich oken a zároveň zajištěná jejich provozní bezpečnost, je nutné dodržovat následující pokyny:

2